Buurthuis van de Toekomst

Begin 2016 heeft hockeyclub MHC Forescate het Buurthuis van de Toekomst opgericht. In eerste instantie als pilot, met als doel een brede maatschappelijk betrokken hockeyclub te zijn die zich inzet voor het welzijn van de bewoners van Voorschoten. Inmiddels hebben we een centrale rol verkregen als het gaat om verbinding en participatie met sport als bindende factor. Hierin versterken we de samenwerking met de andere sportverenigingen, (zelf)organisaties, de buurtbewoners en de gemeente.

Onze missie is het versterken van participatie en ontwikkeling van bewoners, en het bevorderen van sociale cohesie en veiligheid in Voorschoten met sport als verbindende factor.

Wij faciliteren en stimuleren activiteiten die met en door de bewoners uit voorschoten worden uitgevoerd. Daarnaast biedt het Buurthuis van de Toekomst ondersteuning bij vraaggerichte activiteiten op het gebied van recreatie, educatie, sport en ontspanning.

We verbinden doelgroepen, stimuleren interculturele ontmoetingen en verbeteren de relatie tussen diverse sportverenigingen en bewoners van Voorschoten. Hierbij wordt een nieuwe bron van vrijwilligers aangeboord en kan een netwerk ontstaan dat op vele manieren zal bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden.

Dirk van Deursen | Voorzitter Buurthuis van de Toekomst:

“Het Buurthuis van de Toekomst is ontstaan vanuit de gewenste betrokkenheid van een aantal vrijwilligers en het bestuur van de vereniging MHC Forescate om een sportieve verbinding te maken met het dorp Voorschoten.

Bewegen is gezond en vooral leuk. MHC Forescate heeft een bloeiende vereniging van ruim 1200 leden die getrokken wordt door vrijwilligers. Naast een grote aanwas van jeugd (van Kabouters tot aan de Heren en Dames teams) hebben we een steeds grotere groep ouders die ook gaan trim-hockeyen of zelfs competitie spelen op zondag (Veteranen en Veterinnen). Dankzij MHC Forescate heeft het Buurthuis van de Toekomst de beschikking over een schitterend complex dat we door de jaren steeds beter weten in te zetten om er een maximale bezetting en profijt uit te halen.

Het Buurthuis heeft zich het doel gesteld om meer mensen (jong en oud) aan te zetten om gezond te bewegen. Voldoende lichaamsbeweging is de sleutel voor een vitaler en gezonder leven zodat overgewicht (obesitas), diabetes (type 2), hart- en vaatziekten en bewegingsapparaat klachten (rug- schouder- en nekklachten) voorkomen kunnen worden. Door iedereen een kans te geven dat bewegen leuk is organiseren wij de Seniorenfit voor ouderen mensen, en het zomersportkamp in de laatste vakantieweek voor jongeren. Iedereen is welkom, maar we hopen uiteraard juist die mensen te bereiken die normaal niet deze mogelijkheid hebben door verschillende redenen. Daarnaast willen we nieuwe maatschappelijke initiatieven omarmen en een podium geven via het beschikbaar stellen van onze faciliteiten (clubhuis, velden en mogelijke assistentie door vrijwilligers). Initiatieven moeten uit onze gemeenschap komen en dienen een duidelijk maatschappelijk doel te hebben. Neem contact met ons op om een project te bespreken waaraan wij ons steentje bij kunnen dragen!”